2013-05-28%2018.45.14-normal.jpg

Paimionjoesta puhuttaessa ihmisille tulee yleensä ensimmäiseksi mieleen savisamea, laajoja peltoaukeita halkova, tasaisesti virtaava suuri joki. Suuri virta syntyy kuitenkin pienistä puroista ja noroista, jotka eripuolilta valuma-aluetta keräävät vesiä Paimionjoen pääuomaan.

Vesistön pienet purot ja muut sivu-uomat jäävät usein liian vähälle huomiolle, vaikka ne ovat usein vesistölle hyvin merkittäviä.  Sivu-uomat ja pienet purot ovat usein hyvin monimuotoisia elinympäristöjä useille eri lajeille ja toimivat muun muassa tärkeinä kalojen lisääntymisalueina. Myös veden laatu voi olla usein parempi vesistön sivu-uomissa.

Kevät vaihtuu hiljalleen kesäksi ja ensimmäiset paahtavat hellepäivät ajoivat jo allekirjoittaneen hellettä pakoon puronotkoihin. Ohessa muutama kuva Paimionjoen sivujokeen Vähäjokeen laskevasta Karhunojasta. Suosittelen tutustumaan Paimionjoen pääuoman lisäksi sivujokiin ja puroihin!

Janne Tolonen

2013-05-28%2018.47.16-normal.jpg